<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5NJWK4" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

3D-Skanneri ja Homag VKS-sarjan pakkausautomaatiokone – yhdessä kustannustehokasta pakkaamista

Pakkausketjun hallinta on usein haastavaa. Haasteet liittyvät logistiikkaan, varastointiin sekä itse pakkausprosessiin. Kysymyksiä herää myös pakkauksen ulkoasun kannalta – miten voin varmistaa, että asiakkaani saavat meiltä täsmälleen sen näköisen pakkausratkaisun, kuin haluamme hänen saavan? Sisältää pakkaus sitten yhden tuotteen tai useamman tuotteen tilauserän.

Haasteita ilmenee yleensä jo siinä vaiheessa, kun yksittäinen asiakas on tilannut useita eri kokoisia tuotteita. Esimerkiksi verkkokauppaa pyörittäessä tulee miettiä varastossa olevien laatikoiden koko ja määrä. Pullonkauloja tähän liittyen on myös pakkausprosessin logistiikkaan liittyvät seikat, kuten pahvin tilausmäärät, varastointi, tavaroiden kerääminen asiakkaalle ja laatikoiden kokoaminen.

Logistiikka on oltava hyvin koordinoitua ja tehokasta, jotta varaston toiminta saadaan optimoitua – tosi asiassa nämä seikat ovat kuitenkin haastavia hallita. Asia voi olla jopa kärjistettynä niin, että laatikkoja etsitään vielä silloin, kun tuote voisi olla jo valmiiksi pakattuna ja matkalla asiakkaalle.

Projectalta löytyy ratkaisu pakkaustehokkuuden optimointiin

Varaston pakkauslogistiikkaan löytyy Projectalta ratkaisu. Homag 3D-Skannerin ja VKS pakkausautomaatiolaitteen avulla saavutetaan kilpailuetua ja optimoidaan pakkaustehokkuus. Homag 3D-skannerin kautta voidaan analysoida yksittäisten tuotteiden mittasuhteet. Skanneri lukee tuotantolinjalta tulevat tavarat ja valmistaa niille sopivan kokoisen pakkauksen lähettämällä datan suoraan VKS-sarjan pakkausautomaatiolaitteelle.

Miten ne toimivat yhdessä?

Käyttäjä asettaa tuotteen/tuotteet kuljetuslinjastolle, josta 3D-skanneri lukee kolmella eri sensorilla niiden muodot. Seuraavaksi tuotteiden tiedot siirtyvät automaattisesti pakkausautomaatiolaitteelle, joka leikkaa skannatulle tuotteelle/tuotteille juuri oikean kokoisen pakkauksen valmistaen sen nopeasti ja virheettömästi.

Helppokäyttöistä ”PowerTouch” tekniikkaa hyödyntävän kosketusnäytön kautta voidaan myös helposti hallita ja seurata pakkausprosessin etenemistä. Käyttäjäystävällisyys on järjestelmän keskiössä ja kosketusnäytön kautta on vaivatonta seurata ja optimoida prosessin eteneminen.

3D-skannerin ja Homag VKS pakkausautomaatiokone yhdistelmän avulla voidaan luoda oikeankokoiset, laadukkaat ja kestävät pakkaukset. Joustavan ja kustannustehokkaan pakkausautomaatiolinjan kautta saavutetaan ympäristö, jossa pakkaukset valmistuvat nopeasti ja virheettömästi loppuasiakkaalle ilman vahinkoja.

Hyötyjä seuraa etenkin verrattuna pakkausprosessin perinteisiin pullonkauloihin, kuten:

  • Skanneri + pakkausautomaatiolaite tuottavat yhdessä räätälöidyn pakkaukset jopa yksittäisen asiakkaan usealle eri tuotteelle.
  • Varaston logistiikan selkeys – pakkausautomaatio luo järjestelmällisen selkeän linjaston koko prosessille ja toiminta tehostuu.
  • Linjaston kautta voidaan optimoida tuotantotehokkuus – nopeus, hallittavuus, kustannustehokkuus ja pakkausten laadun parantuminen.

 

                          3D-Skanneri                                                                             VKS 200 Pakkausautomaatiokone