Ympäristöohjelma

Projecta Oy kiinnittää järjestelmällistä huomiota ympäristöasioihin ja on asettanut ympäristövastuun kantamisen keskeiseksi tavoitteeksi laatu- ja palvelutavoitteiden rinnalle. Projecta on sitoutunut huomioimaan toimintansa ympäristövaikutukset sekä kunnioittamaan kestävän kehityksen periaatteita. Tavoitteena on ympäristövaikutusten huomioiminen ja ympäristötehokkuuden lisääminen siellä missä kuormitusta esiintyy eniten ja missä siihen parhaiten voidaan vaikuttaa.

Projectan ympäristöohjelma:

  • jätteiden kartoitus, lajittelu ja jälleenhyödyntäminen asianmukaisen  kierrätysjärjestelmän kautta (PYR todistus numero: 38252-2001)
  • ympäristöystävällisten ja uusiokäytettävien materiaalien suosiminen
  • ympäristökuormituksen minimoiminen kuljetus- ja logistiikka asioissa
  • jatkuva ympäristöasioiden kehittäminen ja valvominen  viranomaismääräysten ja normien seuraaminen ja noudattaminen

Ympäristöinvestoinnit ovat pitkän tähtäimen sijoituksia, jotka parantavat myös asiakkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta.

Shopping Cart
Scroll to Top