Suuttimet

PNR- ja Everloy-suuttimet teollisuuden moniin käyttötarkoituksiin

Suuttimen yleisin käyttötarkoitus on rikkoa tai pisaroida nestevirtaus suihkukuvioksi. Suuttimia on useita eri tyyppisiä jokaisen kohteen tarpeen mukaisen suihkun aikaansaamiseksi. Erilaiset  nesteet, käyttöolosuhteet ja ulkoiset tekijät määrittelevät oikean tyypin. Mallivaihtoehtoja on kymmeniä tuhansia. Ota yhteyttä Projectaan, löydämme sopivan mallin tarpeseenne.

Yleisimpiä suihkutuskuviotyyppejä ovat: viuhka, pistesuihku, täyskartioavokartio sekä sumu. Jokaisesta tyypistä löytyy useita eri suutinmalleja, jotka löytyvät klikkaamalla alla olevia tuoteryhmäpainikkeita. Ilmahajoitteiset suuttimet ovat omana tuoteryhmänään, koska niillä voidaan saada aikaan useita erilaisia suihkutuskuvioita. Säiliönpesu löytyy myös omana tuoteryhmänään, käsittäen PNR-pesupäät. Mikäli näistä ei löydy sopivaa mallia, on mahdollista valmistaa erikoissuuttimia tai kokonaisia suutinasennelmia, joita kutsutaan myös joissain yhteyksissä suutinlanssiksi. Näiden osalta suosittelemme yhteydenottoa asiantuntijoihimme.

 

Viisi tekijää, jotka vaikuttavat suuttimen valintaan:

 • Suuttimen tehokkuus,suihkun enrgian ja suuttimen kuluttaman energian suhde
  Suutin on laite, joka muuttaa paine-energian liike-energiaksi. Suuttimen tehokkuus voidaan määritellä saatavilla olevan energian ja nesteen nopeuteen käytetyn energian suhteella, erona kitkan ansiosta hukkaan mennyt energia. Riippuen suutintyypistä ja käyttökohteesta, suuttimen tehokkuus vaihtelee 55% ja 95% välillä niille suutintyypeille, jotka ovat yleisimmin käytössä teollisuuskohteissa. Edellä esitetyt näkökohdat koskevat vain puhtaasti hydraulisia suuttimia, joissa ainoa käytetty energia tulee paineella syötetystä syöttönesteestä eikä sovellu ilmahajotteisille suuttimille, jotka tarvitsevat paljon korkeamman energian paineilmasta nestepintaan aiheuttamien energiansiirtojen häviöiden vuoksi.
 • Pisarakoko
  Pisarakoko riippuu ilmahajotteisen suuttimen rakenteesta, nesteen energian voimakkuudesta, pintajännityksesta ja tiheydestä. Ilmahajoitetun pisaran koko ei ole yhtenäinen. Tämän ansiosta pisaran keskikoko on tärkeä. Esimerkiksi, pisarakoko kaasukäsittelytorneissa on erityisen tärkeä: jos pisaran koko on liian iso, ne eivät täysin haihdu, johtaen pölypussin vaurioitumiseen. Mutta jos pisarakoko on liian pieni, on mahdotonta laskea lämpötilaa ja pölypussi saattaa palaa loppuun.
 • Suihkukulma
  Suihkukulma muodostuu nesteen kartion ja suuttimen aukon välisestä kulmasta. Suihkukulma ja suuttimen aukon ja kohdepinnan välinen etäisyys määrittää suihkualueen.
 • Iskuvoima
  Iskuvoima on iskupinnan aiheuttama veden suihkun voima ja sen voima voidaan ilmaista kg/mm2. Iskuvoiman tasaisuus ja suihkualue vaikuttaa pesuvaikutukseen. Samoilla toimintaolosuhteilla (sama paine ja kapasiteetti), erilaisia suutintyyppejä voidaan käyttää iskuvoiman ja tulosten testaamiseen
  Pistesuihkusuutin
   > Viuhkasuutin > Avokartiosuutin > Täyskartiosuutin
 • Suihkun jakautumisen tasaisuus suihkutettavalle kohteelle
  Suuttimien kuviot voivat olla kiinteä virtaustäys-, tai avokartioviuhkalusikkaviuhka. Suuttimen muotoilun tavoitteena on suihkutettavan suihkun tasaisuus ja iskuvoima, jos suuttimia käytetään yksittäin tai päällekkäin. Alhaalla kuvat näyttävät yksityiskohtaista tietoa eri kapasiteeteistä ja suihkualueista.
viuhkasuuttimet_1viiuhkasuuttimet_2täyskartiosuuttimet_1täyskartiosuuttimet_2avokartiosuuttimetpistesuihkusuuttimet
Viuhkasuutin
keskittynyt suihkualue
Viuhkasuutin
tasainen suihkualue
Täyskartiosuutin
keskittynyt suihkualue
Täyskartiosuutin
tasainen suihkualue
Avokartiosuutin
kovera suihkualue
Pistesuihkusuutin
yhden pisteen suihkualue

Kun tarvitset lisää tuotantokapasiteettia, lisää automaatiota, modernin ja luotettavan koneratkaisun tai laadukkaita työkaluja, kannattaa ottaa yhteys Projectaan.

Ota yhteyttä

 

Milja Jokiranta

+358 20 771 3306
tuotepäällikkö
teollisuuskomponentit suuttimet
Shopping Cart
Scroll to Top