Elumatec Tech Tour 14.-16.11.2022

01.12.2022

-vierailu uuteen Elumatecin Infocenteriin Saksassa

teksti ja kuvat: Arto Parkko / Projecta Oy

Projecta Oy järjesti ma 14. – ke 16.11.2022 Saksaan suuntautuneen Elumatec Tech Tourin, jossa käytiin tutustumassa Elumatec-koneita käyttävään kahteen referenssiyritykseen, sekä Elumatecin uuteen, keväällä avattuun Infocenteriin Mühlackerissa.

Referenssikäynnit

STB Freigang GmbH valmistaa alumiiniovia ja -ikkunoita Schwalmstadtissa. Yritys käyttää pääasiassa Schüco-järjestelmiä, mutta on päättänyt pari vuotta sitten vaihtaa tuotantokoneet Elumatecin koneisiin. He ovat olleet erittäin tyytyväisiä päätökseensä ja kokonaisuuden toimintaan. Heillä oli nähtävillä 5-akselinen Elumatec DG 244 kaksoisjiirisaha, sekä 7,3 m pitkä 5-akselinen CNC-työstökeskus SBZ 151. STB Freigang:in edustaja kertoi, että työkuorman ollessa alempi SBZ 151 hoitaa myös kaikki profiileihin tehtävät sahaukset, kiitos autonomisten kiinnittimien ja ison Ø500 mm sahanterän.

Heillä on käytössään nykyään myös Schüco profiileilla Orgadatan Logikal ohjelmisto, josta suunnittelija lähettää EluCad rajapinnan kautta suoraan valmiit työstöohjelmat koneille. Mielenkiintoinen asia oli, että Orgadata tarjoaa leasingilla erillistä taulutietokonetelinettä tarratulostimineen, josta koneen tai työpisteen käyttäjä näkee tarvittavat yksityiskohdat työn toteuttamiseksi. Kyse on siis paperittomasta tehtaasta. Tällaiset taulutietokoneet olivat kaksoisjiirisahan, CNC:n ja profiilien varustelupöydän ääressä.

Heillä oli myös mielenkiintoinen ratkaisu oikeanmittaisten lasituslistojen katkaisuun. Elumatec TS 161 listasaha oli yhdistetty Rüchser RU-LAP-mittavasteeseen, jossa on radiolähettimellä varustettu mittasauva (kuva 1). Siinä on ideana, että mittasauvalla mitataan kasatun kehyksen sisäleveys siitä reunasta, johon halutaan tarkasti oikean mittainen lasituslista. Sitten lähetin lähettää mittavasteen ohjaimeen tarkalleen oikean mittatiedon 0,1 mm tarkkuudella, mittavaste säätyy oikeaan mittaan ja TS 161 sahan avulla voidaan helposti katkaista oikean mittainen lasituslista. Siten ei jää yhtään mittavirheistä johtuvia irvistäviä rakoja lasituslistojen välille.

Elumatec TechTour 2022
Kuva 1. Elumatec TS 161 lasituslistasaha (vas.) ja Ruchser LAP-3 mittavaste radiomittasauvoineen (oik.)

Espas GmbH valmistaa leikkipuistokalusteita. Heillä on puupalkkirunkojen vaihtoehtona maalattu alumiiniprofiili. Lisäksi he valmistavat leikkipuistokalusteiden komponentteja teräksestä. Alumiinisten runkotolppien käsittelyssä heillä on käytössä yksi Elumatec SBZ 628 XL profiilityöstökeskus, joka tekee kaikki tarvittavat rei’itykset ja sahaukset kerta-ajolla. Nyt operaattori lastaa sisäänsyöttökuljettimen aihioilla, valitsee ohjelmat ja lähtee tekemään toisia tehtäviä koneen hoitaessa työstöt. Heillä automaatioasteen kasvattaminen on ollut suuri askel, kun aiemmin tehtiin tarvittavat työstöt ja katkaisut käsityökaluilla. Omistajat olivat olleet niin tyytyväisiä hankintaan, että olivat hankkineet teräskomponenttivalmistukseensa Elumatec SBZ 151 7,3 m työstökeskuksen terästyöstövarustuksella. Elumatec SBZ 151:llä on mahdollista työstää teräsprofiileja. Poikkeuksena alumiinin työstöön on, että teräsprofiilista materiaalia voidaan poistaa 3 mm paksuudelta kerrallaan jyrsinnässä ja porauksessa, jonka jälkeen tehdään uusi sykli. Espas GmbH katkoo ja poraa neliöputkipalkkeja erilaisiin tarkoituksiin. Teräsvarustuksessa sahanteränä käytetään Ø400 mm sahanterää.

Elumatec Infocenter vierailu

Elumatec Infocenter on keväällä 2022 avattu uusi, avara ja valoisa pelkästään koneiden esittelyyn ja testaukseen varattu suuri tilakokonaisuus Mühlackerissa (kuva 2). Tilassa oli näytillä lähes kaikki Elumatecin konetarjonnan koneet. Ensimmäisenä tutustuimme tarkemmin SBZ 151 5-akseliseen työstökeskukseen (kuva 3). Se on jykevärakenteinen monitoimikone, jolla onnistuu erittäin monipuoliset työstöt eri materiaaleille. Koneen raskaat teräsvalurakenteet takaavat mittatarkkuuden, värinättömyyden ja pitkän kestoiän. SBZ 151:ssä on uudistetut järeät kappalekiinnittimet, joiden leukojen säätö käy nopeasti ja helposti ilman työkaluja (kuva 4). Lisäksi koneen rakenne on avoin, jolloin sen puhdistaminen on helppoa.

Elumatec Infocenter
Kuva 2. Näkymää yläkerran neuvottelutilasta esittelyhalliin.
elumatec SBZ-151
Kuva 3. Elumatec SBZ 151 5-akseliseen työstökeskukseen tutustumista.
Profiilinpysäytyslevy elumatec työstökeskus
Kuva 4. Täysin piiloon laskeva järeä profiilinpysäytinlevy ja järeät, ilman työkaluja säädettävät leuat kiinnittimissä.

Esittelyhallissa oli esillä tuoreella Elumatec-muotokielellä viimeistellyt SBZ 118- ja SBZ 125/85-työstökeskukset, joihin tutustuimme seuraavaksi. SBZ 118 on Elumatecin uusi 3-akselinen kompakti CNC-työstökeskus 3 m työstöalueella (kuva 5). SBZ 118 on erittäin nopea vaihtamaan työstöstä toiseen karan vieressä kulkevan 5 työkalun + 2 kulmavaihteen makasiinin ansiosta. Lisäksi sillä onnistuu ylipitkän profiilin työstö. Konetta käyttävä eräs asiakas oli kertonut, että se on 10 % nopeampi tekemään saman profiilin työstöt kuin isoveljensä SBZ 122/7x-sarjan koneet, joissa makasiini on työalueen takana (ko. asiakkaalla on molemmat).

Elumatec SBZ 118
Kuva 5. Elumatec SBZ 118 3-akselinen CNC-työstökeskus edustaa uutta Elumatecin muotokieltä.

Seuraavaksi tutustuimme uuteen 5-akseliseen Elumatec SBZ 125/85 CNC-työstökeskukseen (kuva 6). Kyseinen malli syntyi, kun SBZ 122/75 konetta paranneltiin asiakkaiden vaatimusten mukaiseksi: parempi ergonomia, luoksepäästävyys ja asetusajat. Syntyi 2-työalueinen SBZ 125/85, jossa työalueet ovat erikseen 2 x 3,1 m pitkiä päätytyöstöillä tai yksi pitkä työalue 8,2 m myös päätytyöstöillä. Koneessa on edistyksellistä, että leuat siirtyvät käyttäjän puoleiseen etureunaan lastauksen ajaksi ja palaavat takaisin keskemmälle työstön ajaksi -> parempi ergonomia ja luoksepäästävyys (kuva 7). Lyhyisiin asetusaikoihin päästään sillä, että koneen suojaseinä edessä aukeaa vain toisen työalueen kohdalta, jolloin työstöpää voi työskennellä toisen työalueen asetuksen aikana. Työkalumakasiini on koneen takana, mutta se liikkuu työstöpään luokse, joka nopeuttaa merkittävästi työkalunvaihtoa.

Elumatec SBZ 125/85
Kuva 6. SBZ 125/85 5-akselinen CNC-työstökeskus-uutuus.
SBZ 125/85 leuat
Kuva 7. Leuat liikkuvat lähelle etureunaa lastauksen ajaksi ja palaavat taakse työalueelle työstöä varten, SBZ 125/85.

Toinen osa hallista on varattu PVC-ikkunoiden tuotantokoneille. Siellä olivat esillä samaan yritysryhmään kuuluvat italialaisen Somecon koneet (kuva 8.). Somecon tarjonta kattaa kaikki PVC-ikkunan valmistukseen liittyvät vaiheet työstöistä kasauksen kautta hitsaukseen ja loppukokoonpanoon. 4 kulmaa samanaikaisesti hitsaava automaatti oli vaikuttavan kokoinen (kuva 8.)

Somecon PVC-kehyksen hitsausautomaatti
Kuva 8. Somecon PVC-kehyksen hitsausautomaatti.

Ohjelmistoesittely – EluCad 4.1 ja EluCloud

Lopuksi Elusoftin, Elumatecin tytäryrityksen, Gunnar Lange esitteli meille EluCad 4.1 ohjelmointiohjelmistoa (kuva 9). EluCad on erittäin selkä ja looginen oppia. Lisäksi EluCad ei ole koneriippuvainen, vaan sillä kerran ohjelmoitu profiilintyöstö voidaan lähettää mille tahansa Elumatec -koneelle ilman, että ohjelmaa täytyisi tehdä jokaiselle erikseen. Lisäksi EluCad voidaan integroida toimimaan saumattomasti Orgadatan Logikal ohjelmiston parina. Käyttäjälle ei jää tehtäväksi kuin tarkistaa ohjelman olevan OK automaattisen ohjelmanluonnin jäljiltä ja lähettää se työstökeskukselle. EluCadiin saa myös option, jossa se lukee automaattisesti työstettävät piirteet *.stp tai *.x_t 3D-malleista. EluCad ohjelmiston valitsee yli 90 % Elumatec CNC-työstökeskuksen ostajista, koska se on erittäin helppo käyttää ja samaa ohjelmisto ohjelmoi monta konetta. Jos talossa on jo ajantasainen EluCad, niin uutta konetta varten ei tarvitse ostaa uutta ohjelmistoa, vaan olemassa olevalla voidaan ohjelmoida myös uusi kone.

Elusoftin-Gunnar-Lange
Kuva 9. Elusoftin Gunnar Lange esitteli EluCad 4.1 helppokäyttöistä ohjelmointiohjelmistoa.

Toinen esitelty ohjelmisto oli EluCloud -ohjelmisto, joka on erittäin tehokas seurantaväline tuotannon tehokkuuden ja virheettömyyden seurantaan (Kuva 10). EluCloud on siis reaaliaikainen tuotantokoneen seurantatyökalu, joka pitää kirjaa siitä, miten konetta ajetaan. EluCloudiin voi kytkeä tuotannon kaikki koneet kaksoisjiirisahasta läpisyöttöiseen CNC-työstökeskukseen. EluCloud on myös varsin joustava ja sinne voi laatia omanlaisiaan raportointikäytäntöjä ja näkymiä.

EluCloud-on-Industy-4_0
Kuva 10. EluCloud on Industy 4.0 tuotannon seurantatyökalu, josta saa monenlaisia näkymiä esiin.

Retkellä käytiin myös tutustumassa ohimennen matkalla mm. Sinsheimin tekniikkamuseoon, jossa on harvinaisuutena museoidut Concorde ja Tupolev 144 yliäänilentokoneet katolla, sekä lukematon määrä ajoneuvokalustoa. Lisäksi ehdimme vielä lopuksi Stuttgartin Porsche museoon ennen paluumatkaa Suomeen. Kiitos retkelle osallistujille! Me kaikki olimme erittäin tyytyväisiä retken antiin.

Elumatec TechTour ryhmä 2023
Kuva 11. Tyytyväisiä Elumatec isäntiä ja retkeläisiä. Isäntinä Rutger Stuber (vas.) ja Alexander Kondarev (oik.)
Concorde ja Tupolev 144
Kuva 12. Concorde ja Tupolev 144 Sinsheimin Tekniikkamuseon katolla.
Porsche museo
Kuva 13. Porsche museo Stuttgartissa.

Tutustu elumatecin alumiinintyöstökoneisiin.

Arto Parkko

020 771 3317
Myyntipäällikkö
Alumiinin- ja lasintyöstökoneet sekä lasialan materiaalit

Practive Tour 23.-26.1.2023

29-11-2022
Tervetuloa tutustumaan puuntyöstön uusimpiin innovaatioihin! Tehdasvierailut: • HOMAG GmbH, Competence Center Herzebrock • Homag Bohrsysteme GmbH • Homag Kantentechnik GmbH • Altendorf GmbH • Karl Heesemann GmbH • Venjakob Maschinenbau...

Energy Box – Kompressorien tuottama kallisarvoinen lämpöenergia talteen

25-10-2022
Energian hinta on viimeisten kuukausien aikana puhututtanut niin kotitalouksia kuin yrityksiäkin. Monia huolettaa varsinkin tuleva talvi, kun tiloja tarvitsee lämmittää. Lämmityksen tarve nostaa kuluja ilman hinnannousuakin. Kompressorit tuottavat paljon lämpöenergiaa....

Projecta Oy ja Hi-Tech Education Oy ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen

21-10-2022
Ohjelmisto-osaamisen merkitys kasvaa myös meidän toimialallamme, nyt ja tulevaisuudessa. Vahvistaakseen asemaansa markkinoilla tällä osa-alueella Projecta Oy ja Hi-Tech Education Oy ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen 30.9.2022. Sopimuksen mukaisesti Projecta Oy:stä tulee...
HS Drive Tec ja Projecta yhteistyösopimukseen

projecta teki yhteistyösopimuksen HS Drive TeC:in kanssa

04-10-2022
Projecta ja saksalainen HS Drive Tec ovat tehneet yhteistyösopimuksen karamoottorien ja muiden laitteiden korjauspalvelusta. Sopimus on voimassa Suomessa ja Virossa. Sopimusta olivat tekemässä huoltopäälikkö Rami Seppälä , toimitusjohtaja Tuomas Hilakari,...

Uusi Elumatec InfoCenter on avattu Mühlackeriin, Saksaan

06-09-2022
Maailman johtava alumiini-, PVC- ja teräsprofiilintyöstökoneiden valmistaja Elumatec on avannut uuden huippuosaamiskeskuksen, joka on ainoa laatuaan alallaan. Keskus tarjoaa laajan valikoiman esittely-, koulutus- ja testausmahdollisuuksia koko Elumatec-tuotevalikoimalle. Elumatec näyttelytilaan mahtuu...

Messuraportti: HOLZ-HANDWERK 2022 Nürnbergissä pääsi vihdoin toteutumaan

24-08-2022
Nürnbergin HOLZ-HANDWERK-näyttelyn myötä yksi puuteollisuuden suurista messuista järjestettiin jälleen paikan päällä pitkän koronaviruksen aiheuttaman tauon jälkeen. Vaikka HOMAG järjesti välikauden aikana verkkomessuja, live-tapahtumia on aidot kohtaamiset paikan päällä korvaamattomia. Puun...

Homag uutuus – Cutting Assistant

24-08-2022
Cutting Assistant -sahausavustaja tukee levynpaloittelun optimoinnissa, osien merkitsemisessä ja sahausprosessissa ja se sopii kaikkiin manuaalisahoihin. Levynpaloittelu voidaan optimoida vain yhdellä napsautuksella ja siirtää koneen sovellukseen.

Exair Cabinet Cooler® – sähkökeskuksien ja muiden suljettujen koteloiden viilennykseen

24-08-2022
Exair Cabinet Cooler® -kaappi- ja kotelojäähdytinjärjestelmä on edullinen tapa viilentää sähkökeskuksia ja muita suljettuja koteloita. Kesällä lämpötilan noustessa sähkökaapit kuumenevat liikaa, Cabinet Cooler on helppo ja edullinen ratkaisu elektroniikan viileänä pitämiseen!...

UUTUUS! Homag DRILLTEQ V-310 vertikaalinen täysverinen CNC-keskus

24-08-2022
DRILLTEQ V-310:ssa suunniteltu älykäs konsepti tarjoaa mahdollisimman paljon toimintoja mahdollisimman pienessä tilassa. Se hyödyntää optimaalisesti 11 m²:n tilan ja tarjoaa enemmän porausta, enemmän uritusta ja enemmän jyrsintää kuin mikään muu...

Homagilta vapautuu jo tilattuja koneita

24-08-2022
Maailmantilanteen vuoksi Homagilta vapautuu jo tilattuja koneita − tietyt konemallit. Osa koneista jo kevään toimitukseen, osa toimitetaan myöhemin vuoden aikana. Jos olet aikeissa hankkia konetta, nyt sen voit saada lyhyemmällä...

20. HOLZ-HANDWERK järjestetään poikkeuksellisesti kesällä 12.-15.7.2022

21-06-2022
20. HOLZ-HANDWERK järjestetään poikkeuksellisesti kesällä 12.-15.7.2022. Puuntyöstö- ja puunjalostusalat pääsevät vihdoin taas kokoontumaan messuille – ja me olemme myös paikalla päämiestemme osastoilla. päämiesmessuosastohalliAIRCOM SRL8-408Hall  8Altendorf Group GmbH9-318Hall  9Benz GmbH Werkzeugsysteme10.0-109Hall...

Uutuus AROlta: EVO-sarjan sähkötoimiset kalvopumput

21-06-2022
EVOssa yhdistyy perinteisten kalvopumppujen monikäyttöisyys muiden positiivisten tilavuuspumppujen tehokkuuteen ja hallinnan helppouteen.

Koneenrakentajat ja liikkuvan kaluston rakentajat huom!

21-06-2022
Legris pneumatiikkaliittimet soveltuvat peruspaineilmasovelluksien lisäksi myös raskaan kaluston vetoautoille ja perävaunuille, sekä muuhun ajoneuvoteollisuuteen.

Nimitysuutisia projectalla

08-02-2022
Arto Parkko Projectan lasintyöstökoneiden, materiaalien ja lasialan raaka-aineiden tuotepäällikkö Arto Parkko ottaa vastuulleen lisäksi alumiinintyöstökoneiden myynnin 1.2.2022 alkaen ja hänet on nimitetty lasin- ja alumiinintyöstökoneiden sekä lasialan materiaalien myyntipäälliköksi. Arto on 37-vuotias...

Projectan valikoimiin STA:n kiintoaineen erottelulaitteet

07-02-2022
Projecta Oy:n uusin edustus on  Separatoren-Technik und Anlagenbau (STA) GmbH, joka valmistaa kiintoaineen nesteestä erottavia laitteistoratkaisuja monille teollisuudenaloille. STA on perheyritys, joka on toiminut Etelä-Saksan Hilzingenissä vuodesta 1992 lähtien. Yrityksellä on yli 50 työntekijää ja se on toimittanut yli 2000 kiintoaineen erotteluratkaisua. Laitteet tehdään kestämään...

Haemme nyt huoltotiimiimme kenttähuollon ammattilaista

04-02-2022
Projecta Oy on alansa johtava suomalainen teknisen kaupan konserni. Toimitamme asiakkaillemme räätälöityjä ratkaisuja mm. puutuoteteollisuuteen, alumiinintyöstöön sekä prosessi- ja tasolasiteollisuuden tarpeisiin. Edustamme alojensa johtavia kansainvälisiä päämiehiä ja olemme tunnettu innovatiivisen...

HOMAGin uuden sukupolven nestausratkaisut

17-12-2021
– Innovaatio kohtaa perinteen Nykyaikaisilta koneilta vaaditaan paljon. Niiden tulee olla tehokkaita ja säästää materiaalia ja resursseja. Niiden pitäisi myös olla suorituskykyisiä ja erittäin joustavia. Koneiden on siis täytettävä monenlaisia...
Tervetuloa Puusepänteollisuuspäiville

Kutsu puusepänteollisuuspäiville 8.2.2022

17-12-2021
Kilpailukyky ja tuottevuus suomen puusepänteollisuudessa Lahden seudun puumiehet ry  ja Puumiehet ry järjestävät kolmannen Puusepänteollisuuspäivän 2022 Heinolassa Vierumäellä 8.2.2022. Tämän kontaktipäivän aikana voi osallistua kuuteen työpajaan ja tapaamaan johtavia kone-, materiaali-...

PNR:ltä uusi täyskartiosuutin Dplus

17-12-2021
Suutin muodostaa täyskartiosuihkun, jonka suihkukulma on riippumaton syöttöpaineesta.

VELUM-esisuodattimet Projectan valikoimiin

02-09-2021
Velum-esisuodatin on Nitty-Grittyn kehittämä innovatiivinen tuote, joka suojaa tuotantolaitosten elektronisia komponentteja, kompressoreita ja sähkömoottoreita öljysumulta, pölyltä ja erilaisilta partikkeleilta, jotka heikentävät ilmavirtausta ja saattavat vaurioittaa herkkiä komponentteja. Esisuodatimen hyödyt: 30...
Vieritä ylös