Katupölyn poisto

Haaste kaupunkialueilla: Katupöly ja sen torjunta

22.03.2024

Kaupunkiympäristössä katupöly on monitahoinen ongelma, joka vaikuttaa kansanterveyteen, ympäristöön ja infrastruktuurin kestävyyteen. Tämä näennäisesti harmittomalta vaikuttava kaupunkielämän sivutuote kertyy monista lähteistä, kuten ajoneuvojen päästöistä, rakennustoiminnasta ja luonnollisesta eroosiosta. Se asettaa merkittäviä haasteita kaupunkien asukkaille ja kunnallisille viranomaisille. Tässä artikkelissa syvennytään katupölyn moniin ongelmiin, sen aiheuttamiin haittoihin ja toimiin sen hillitsemiseksi.

Mitä katupöly on?

Katupöly koostuu sekoituksesta hiukkasia, mukaan lukien maaperä, siitepöly, noki, renkaan kulumisesta syntyvät hiukkaset ja jopa raskasmetallit, jotka edistävät ilman ja veden saastumista. Sen koostumus voi vaihdella huomattavasti sijainnin, liikennevolyymien, teollisen toiminnan ja luonnollisten ympäristötekijöiden mukaan. Katupölyssä oleva hienojakoinen aines voi tunkeutua syvälle keuhkoihin ja päästä verenkiertoon, aiheuttaen vakavia terveysriskejä.

Katupölyn vaikutukset

Katupöly vaikuttaa useisiin kriittisiin alueisiin:

 1. Kansanterveyteen: Katupölylle altistuminen voi pahentaa hengitystiesairauksia, kuten astmaa, keuhkoputkentulehdusta ja muita keuhkosairauksia. Se lisää myös sydän- ja verisuonitautien riskiä ja voi haitata lasten kognitiivista ja neurologista kehitystä.
 2. Ympäristön laatuun: Katupöly edistää ilman ja veden saastumista. Vedestä pois pestessä se voi tuoda mukanaan vesistöihin saasteita, jotka vahingoittavat vesiekosysteemejä ja vaikuttavat veden laatuun.
 3. Infrastruktuurin vahingoittumiseen: Kertynyt pöly teillä voi nopeuttaa kulumista, vähentäen niiden käyttöikää ja lisäten ylläpitokustannuksia.

Katupölyn torjuntatoimenpiteet

Katupölyn poiston ratkaiseminen vaatii monia toimia, teknologisia ratkaisuja ja yhteisön osallistumista:

 1. Säädöstoimet: Tiukempien päästönormien käyttöönotto ajoneuvoille ja teollisille toiminnoille voi vähentää ympäristöön vapautettavien saasteiden määrää, rajoittaen näin katupölyn muodostumista.
 2. Kaupunkisuunnittelu ja viherinfrastruktuuri: Vihreiden alueiden, kuten puistojen, viherkattojen ja tienvarsien istutusten rakentaminen voi auttaa sitomaan pölyhiukkasia ja parantamaan ilmanlaatua. Tehokas kaupunkisuunnittelu voi myös vähentää riippuvuutta ajoneuvoista, vähentäen tienpölyn tuotantoa.
 3. Edistyneet puhdistustekniikat: Teollisuusluokan lakaisukoneiden ja pesureiden käyttö, jotka on varustettu korkean tehokkuuden omaavilla HEPA-suodattimilla, voivat tehokkaasti poistaa hienojakoisia partikkeleita kaduilta ja jalkakäytäviltä. Säännölliset puhdistusaikataulut, erityisesti kuivien kausien tai rakennustoiminnan jälkeen, ovat välttämättömiä.
 4. Yleisön tietoisuus ja käyttäytymisen muutos: Yleisön valistaminen katupölyn lähteistä ja vaikutuksista voi rohkaista yhteisön osallistumista vähentämistoimiin, kuten ajoneuvon käytön minimointiin, jätteiden asianmukaiseen hävittämiseen ja vihreiden aloitteiden tukemiseen.
 5. Innovatiiviset teknologiat: Uusien teknologioiden kehittäminen ja käyttöönotto, mukaan lukien ilmanpuhdistusjärjestelmät ja pölynvähentäjät, voivat tarjota lisätyökaluja kaupunkipölyn tehokkaaseen hallintaan.

Teollisuussuuttimien asiantuntijoina meillä on keskeinen rooli sellaisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa, jotka edistävät puhtaampia, terveellisempiä ja kestävämpiä kaupunkiympäristöjä.

Katupölyn torjuntaan käytettävät suuttimet

Katupölyn torjunnassa erikoissuuttimien rooli katujen puhdistustoiminnoissa on korvaamaton. Nämä suuttimet, jotka on suunniteltu korkeatehoiseen ja tehokkaaseen katujen pesuun, ovat keskeisiä pölyn tukahduttamisessa ja poistamisessa. Tässä tarkastelemme katupuhdistuksessa käytettäviä suutintyyppejä ja tekijöitä, jotka on otettava huomioon niitä valittaessa.

Katupuhdistuksessa käytettävät suutintyypit

 1. Litteät viuhkasuuttimet: Nämä suuttimet tuottavat litteän, viuhkamaisen vesiruiskun, joka on ihanteellinen laajojen pintojen tehokkaaseen peittämiseen. Niitä käytetään yleisesti katuharjoissa niiden kyvyn vuoksi irrottaa ja huuhtoa pois pöly ja roskat suurilta alueilta.
 2. Pyörivät suuttimet: Pyörivät suuttimet pyörivät suihkuttaessaan, luoden pyöreän kuvion, joka poistaa tehokkaasti lian ja pölyn tien pinnasta. Niiden pyörivä toiminta auttaa jakamaan veden tasaisesti, mikä tekee niistä sopivia syvempään puhdistukseen ja sitkeämmän katupölyn poistoon.
 3. V-suuttimet: V-suuttimet tuottavat erittäin hienon, korkeapaineisen suihkun, joka on täydellinen kovettuneen lian ja saasteiden irrottamiseen kaduilta. Niiden tarkka suihkukuvio mahdollistaa tiettyjen alueiden tai tahrojen kohdennetun puhdistuksen.
 4. Säädettävät suuttimet: Nämä suuttimet tarjoavat monipuolisuutta säädettävien suihkukuvioden ja -paineiden avulla, jolloin säätää suihkua eri puhdistusvaatimusten mukaan. Ne ovat erityisen hyödyllisiä kaupunkiympäristöissä, joissa puhdistustarpeet voivat vaihdella suuresti kadulta toiselle.
 5. Ilmaa avustavat suuttimet: Yhdistämällä ilman ja veden, nämä suuttimet luovat sumun. Se sitoo pölyhiukkasia, jolloin ne laskeutuvat maahan sen sijaan, että ne leviäisivät ilmaan. Tämä teknologia on erityisen hyödyllinen kuivissa olosuhteissa, joissa veden säästäminen on ensisijaisen tärkeää.

Suuttimien valinnassa huomioon otettavat tekijät

 1. Suihkukuvio ja kattavuus: Suuttimen suihkukuvion tulisi vastata tarkoitettua puhdistustehtävää. Laaja kattavuus on ihanteellinen yleiseen kadun puhdistukseen, kun taas kohdennetut suihkut ovat parempia tietyille kertymäalueille.
 2. Paine ja virtausnopeus: Korkeapaineiset suuttimet ovat tehokkaita irrottamaan kovaa likaa, mutta ne kuluttavat enemmän vettä. Paineen ja virtausnopeuden välillä on löydettävä tasapaino, jotta puhdistus olisi tehokasta samalla kun vettä säästetään.
 3. Kestävyys ja huollettavuus: Suuttimien tulisi olla valmistettu kulumista ja korroosiota kestävistä materiaaleista, ottaen huomioon niiden altistuminen erilaisille saasteille ja mahdollisesti vahvojen kemikaalien käytölle. Helppo huollettavuus ja nopea osien vaihto voivat vähentää seisokkiaikoja.
 4. Ympäristövaikutukset: Suuttimien valinnassa tulisi ottaa huomioon ympäristövaikutukset, mukaan lukien vedenkulutus ja saasteiden aerosolisoituminen. Teknologiat, jotka vähentävät vedenkulutusta tai sisältävät ilmaa pölyn hallintaan, voivat tarjota ympäristöhyötyjä.
 5. Yhteensopivuus puhdistusajoneuvojen kanssa: Valitut suuttimet on oltava yhteensopivia olemassa olevien katupuhdistusajoneuvojen ja -laitteiden kanssa. Tämä sisältää harkintaa kiinnitysvaihtoehdoista, vesihuollon vaatimuksista ja käyttöpaineista.

Oikeiden suuttimien valinta katujen puhdistukseen on ratkaisevan tärkeää tehokkaan pölynhallinnan kannalta kaupunkialueilla. Valitsemalla sopivat suuttimet, jotka on optimoitu erilaisiin puhdistustehtäviin, voidaan merkittävästi parantaa katujen puhdistuksen tehokkuutta ja vähentää ympäristöön kohdistuvaa rasitusta.

Kaupunkien ja kuntien vastuulla on soveltaa näitä käytäntöjä ja teknologioita aktiivisesti, osana kokonaisvaltaista strategiaa katupölyn ja muiden ympäristöongelmien torjumiseksi. Tehokkaan katupuhdistuksen ja asianmukaisten suutinten käyttö on olennainen osa tätä prosessia, mikä edellyttää jatkuvaa innovointia ja parannuksia, jotta voidaan vastata kaupungistuvan maailman kasvaviin haasteisiin.

Milja Jokiranta

+358 20 771 3306
tuotepäällikkö
teollisuuskomponentit suuttimet
iPad arvottu

Uudistunut verkkokauppa avattu – kolme iPadia arvottu ja uusi kilpailu käynnissä!

01-07-2024
Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että uudistunut verkkokauppamme on nyt avattu! Asiakaskokemus ja helppokäyttöisyys ovat meille ensisijaisen tärkeitä, ja uusi verkkokauppa on suunniteltu juuri näitä tavoitteita silmällä pitäen. Julkaisun kunniaksi järjestimme...
Practive Tour at Homag

PractiveTour goes South: Puuntyöstön huippuhetkiä Etelä-Saksassa

19-06-2024
Kevään odotetuin tapahtuma, PractiveTour goes South, järjestettiin 14.-17.5.2024. Tänä vuonna Practive Tour suuntasi Etelä-Saksaan, kohti Schwarzwaldin postikorttimaisia maisemia. Tämä vuosittainen matka on tullut jo perinteeksi puusepänalalla. Sen tavoitteena on ollut...
IM Tekniikka by Projecta liiketoimintakauppa

Projecta Oy on ostanut IM Tekniikka Oy:n liiketoiminnan

19-06-2024
Projecta Oy ja IM Tekniikka Oy ovat kesäkuun alussa tehneet liiketoimintakaupan, jolla IM Tekniikka Oy:n liiketoiminta siirtyy Projecta Oy:lle. Yrityskaupan myötä Projectan teollisuustuotteiden ratkaisuvalikoima laajenee entisestään. IM Tekniiikka Oy on...
Storeteq F-100

Modulaarisen tehokkuuden mestari: STORETEQ F-100 muuttaa tuotantotilasi dynaamiseksi voimanpesäksi

14-06-2024
Tilojen tehokas hyödyntäminen on keskeistä nykyaikaisessa tuotannossa. HOMAGin STORETEQ F-100 tarjoaa juuri tähän ratkaisun: modulaarisen ja tilaa säästävän lähestymistavan paloitteluprosesseihin. Tässä artikkelissa käsittelemme, kuinka STORETEQ F-100 voi mukautua erilaisiin tuotantovaatimuksiin...
Annette-Bergring

Annette Bergring 20 vuotta Projectalla

06-06-2024
Annette Bergringin ura Projectalla alkoi loppuvuodesta 2002, kun hän saapui yritykseen henkilöstövuokrausyritys Eilakaislan kautta. Projecta etsi tuolloin taloushallintoon henkilöä työntekijän pitkän sairasloman ajaksi. Annette pääsi haastatteluun silloisen toimitusjohtajan Olli Tasalan...
Marko Tölgo

Marko Tõlgo: 20 vuotta huoltopalvelujen kulmakivenä Projecta Baltilla

03-06-2024
Projectan pitkäaikainen työntekijä, Marko Tõlgo, on työskennellyt Projectan Viron toimipisteellä jo kunnioitettavat 20 vuotta. Marko pitkä ura Projectalla alkoi sattumalta McDonald'sissa, jossa hän huomasi Projectan työpaikkailmoitukseen sanomalehdessä. Ensimmäisessä työpaikassaan hän...
AROn EVO sarjat sähköpumput

ARO:n sähköiset EVO-sarjan kalvopumput:

31-05-2024
Tehokkuutta ja luotettavuutta teollisuuteen ARO, johtava kalvopumppujen valmistaja on kehittänyt uuden EVO-sarjan sähköisen kalvopumpputyypin, jota voidaan käyttää monilla teollisuudenaloilla, joissa vaaditaan luotettavaa ja tehokasta nesteiden siirtämistä. Tässä artikkelissa tutustumme sähköisten...
Alup webinaari

Kutsu: Tervetuloa ALUP-webinaariin 30.5.

24-05-2024
”Allegretto 2,2 –7,5 kW ­–suuren kompressorin edut pienessä paketissa” Asiakkaiden vaatimukset paineilmalle ovat kasvaneet. ALUP:in uutuus, Allegretto 2,2 - 7,5 kW, tarjoaa erinomaisen energiatehokkuuden lisäksi myös joukon muita etuja: kestävyyttä,...
Huoltoinsinööri

HAEMME HUOLTOTIIMIIMME HUOLTOINSINÖÖRIÄ TAI -TEKNIKKOA

07-05-2024
Projecta Oy on alansa johtava suomalainen teknisen kaupan konserni. Toimitamme asiakkaillemme räätälöityjä ratkaisuja mm. puutuoteteollisuuteen, alumiinintyöstöön sekä prosessi- ja tasolasiteollisuuden tarpeisiin. Edustamme alojensa johtavia kansainvälisiä päämiehiä ja olemme tunnettu innovatiivisen...
MSQ-järjestelmä

MSQ-mittausjärjestelmän käyttöönotto mahdollisti huikean kehitysaskeleen Homagin SAWTEQ S-300/400 flexTec ja SAWTEQ S-320 flexTec-sahoihin

17-04-2024
SAWTEQ S-300/400 flexTec ja SAWTEQ S-320 flexTec-sahojen suosio on saavutettu älykkäillä ratkaisuilla, jotka vaikuttavat sahauskaavioiden hallintaan, materiaalin käsittelyyn ja sahoihin integroituihin robotteihin. MSQ-mittausjärjestelmä valvoo sahauslaatua automaattisesti Sahojen robottikäytön hyödyn maksimoimiseksi...
Tolerance-check

tolerance Check: Aina korkealuokkainen sahaustulos materiaalijännityksistä huolimatta

17-04-2024
Uudet SAWTEQ S-300 ja S-400 sarjan paloittelusahat mullistavat taas sahausteknologiaa. Siihen liittyviä prosesseja sekä komponentteja on paranneltu entisestään. Ja mukaan on tuotu myös jotain aivan uutta, kuten toleranceCheck. Levyissä olevat...
Axolift P300

UUTTA PROJECTALTA

22-03-2024
Älykäs ja turvallinen vaihtoehto tikkaille ja rakennustelineille AXOLIFT on lanseerannut uuden sisäkäyttöön tarkoitetun nostimen, manuaalisesti liikuteltavan ”push around” nostolavan P300. P300 -nostolava on manuaalinen saksinostin, joka on suunniteltu erityisesti matalien...
Laborshape

Uusi edustus Projectalle

28-02-2024
COMI S.p.A. – tuotantoratkaisut, jotka täyttävät jopa kaikkein vaativimmatkin odotukset Italialainen COMI S.p.A. perustettiin 1973 ja sen tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa lämpömuovauskoneita, erityisesti kylmäsektorille. Kun merkittävä kehitys ulkomailla vakiinnutti...
Forvet-Francesca vaakaporakoneet

Forvet Francesca FC 16M poraus- ja jyrsintäkoneet 

20-02-2024
Forvetin valmistamat Francesca FC 16M -malliston poraus- ja jyrsintäkoneet edustavat lasintyöstön edistyneintä teknologiaa. Koneilla työstetään tasolasia, myös epäsäännöllisen muotoisia laseja. Koneet soveltuvat parhaiten näiden tuotteiden valmistukseen:  suihkukaapit ja -ovet  näyteikkunat ...
Homag-teknologiapaivat-2024

HOMAG Teknologiapäivät 2024  

19-02-2024
Tule tutustumaan uusiin ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin Homagin näyttelytiloissa eri puolilla Saksaa   HOMAG Teknologiapäivillä vierailijat voivat tutustua levynpaloittelu-, CNC- ja reunalistoitusratkaisuihin sekä automaatioon ja erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin HOMAGin eri toimipisteissä Saksassa....
Exair Evac alipainetarraimet

E-vac alipainetarraimet − Turvallisuutta, helppoutta ja parempaa ergonomiaa

29-01-2024
Exairin innovatiivinen tuotesarja E-vac alipainetarraimet löytyy nyt Projectan valikoimista. Nämä paineilmaa käyttävät nostoapuvälineet tarjoavat edullisen, ergonomisen ja turvallisen ratkaisun erilaisiin kappaleen käsittelyihin. E-vac sopii teollisuuden nosto- ja asennustehtäviin, puristamiseen, kiinnitykseen...
Yritysleasing koneen hankintaan

Koneen tai laitteen hankinta rahoitusleasingilla

11-01-2024
Sijoita älykkäästi, säästä merkittävästi Kone- ja laitehankinnat ovat keskeinen osa monien yritysten toimintaa, mutta niiden hankinta voi olla merkittävä taloudellinen investointi. Rahoitusleasing tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan tavan hankkia tarvittavat koneet...
Hyvää joulua 2024

Projecta mukana tukemassa Team Rynkebytä

14-12-2023
Projecta sponsoroi Team Rynkeby -hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkuetta, joka pyöräilee Pariisiin 29.6. - 6.7.2024. Tulevana kesänä 2 349 Team Rynkebyhyn osallistuvaa pyöräilijää monesta eri maasta hyppää satulaan ja polkaisee matkaan kohti Pariisia kerätäkseen rahaa...
Puusepanteollisuuspaiva-2024

Tapahtuma puusepänteollisuuden ammattilaisille!

13-12-2023
PUUSEPÄNteollisuuspäivä Holiday Club Vierumäki Urheiluopistontie 400, 19120 VierumäkiTiistaina 13.2.2024 klo 7.45-17.00 Lahden Seudun Puumiehet ry ja Puumiehet ry järjestävät neljännen Puusepänteollisuuspäivän Heinolassa Vierumäellä 13.2.2024! Tapahtuma on suunnattu puusepänteollisuus-, ikkuna- ja...
Black Friday

Projectan Black Friday tarjoukset

24-11-2023
KÄYTETTY HYVÄKUNTOINEN JA HUOLLETTU LISTOITUSKONE Brandt KDF 660 C vm. 2004 Hinta nyt 14 900 € (alv 0%) asennettuna. Tarjous voimassa vuoden 2023 loppuun. Lisätietoja koneesta Kaikki Projectan varastossa olevat...
Shopping Cart
Scroll to Top