Homag Industry 4.0 – teollisen internetin aika, ihan jokaiselle!

Teollinen internet kuulostaa etäiseltä ja suurien kansainvälisten yritysten ”hypetykseltä”. Totuus on kuitenkin se, että teollista internetiä voi käytännössä hyödyntää jokainen.

Homag Industry 4.0 on osa 4:ttä teollista vallankumousta. Ensimmäiseen teolliseen vallankumoukseen liittyivät höyrykoneet, seuraavaan massatuotantolinjat ja kolmanteen automaatiolinjat. Neljäs vallankumous on verkkoon yhdistetyt tuotantolaitteet.

 

Neljäs teollinen vallankumous

Teollisuudessa neljäs teollinen vallankumous tarkoittaa koneiden liittämistä yhteiseen tietoliikenneverkkoon. Täysin toisiinsa verkon kautta liitetyt tuotantokoneet tietävät tarkalleen missä ja milloin komponenttien pitää olla, miten komponentit pitää työstää, mitkä ovat laatustandardit ja mitkä pullonkaulat voivat aiheuttaa turhia pullonkauloja. Verkkoon liitetyt koneet kommunikoivat erilaisten antureiden tuoman informaation pohjalta verkossa, jokainen kone itsenäisesti toisilleen.

  

Tulevaisuuden tehdas

Täysin yhteen liitetty tuotanto vastaa muutoksiin markkinoilla, muutoksiin asiakkaiden vaatimuksissa ja ulkoisten vaatimusten muutoksiin. Enää tuotanto ei ole jäykkä kokonaisuus joka on suunniteltu ainoastaan yhdenlaisen tuotteen valmistukseen. Näin jokainen pystyy tarjoamaan tuotteitaan laajemmalle asiakassegmentille ja entistä kilpailukykyisemmin.

 

Täysin yhteen liitetty mekaniikka, elektroniikka ja data merkitsee, että lopputuotteet voivat olla hyvin yksilöllisiä. Näin ollen voimme vastata asiakkaan muuttuviin tarpeisiin.

 

Viisi tuotannon pääasiaa

Tuotannon tehokkuuden ja joustavuuden ratkaisee 5 pääasiaa jotka pitää olla kunnossa.

1.      Digitaaliset tuotetiedot.

Tuotteet pitää olla mallinnettuna sähköiseen muotoon.

 

2.      Älykkäät tuotantokoneet.

Tuotantokoneet pitää pystyä asentamaan verkkoon ja koneiden asetteiden automaation olla riittävä.

 

3.      Vertikaali digitaalinenprosessi

Tiedon siirtäminen myynnistä tilaukseksi, tilauksesta tuotetiedoksi ja siitä tuotantoon.

 

4.      Horisontaali digitaalinenprosessi

Verkkoon liitetyt tuotantokoneet ja niiden ohjaus.

 

5.      Älykäs tuote

Tuote tuotannossa merkitään joko viivakoodilla tai RFID:llä jotta se voidaan tunnistaa ja prosessoida vaaditulla tavalla

  

Tammikuun Projecta News sisältää tietoa ohjelmistoista jotka mahdollistavat tehokkaan ja joustavan tuotannon jo PK-sektorilla.

 

Jos asia herättää mielenkiintoa niin ole yhteydessä Projecta konemyyntiin ja tehostetaan tuotantoasi yhdessä!