eluCloud – konetietojen käsittely päätöksenteon kannalta tärkeiden tietojen saamiseksi

eluCloud on elumatec:n ja elusoft:n yhteinen ”Industry 4.0” -ratkaisu, jonka avulla voidaan digitalisoida ja analysoida kone- ja tuotantotietoja. Näiden tietojen analysointi auttaa optimoimaan tuotantoprosesseja ja suunnittelemaan huoltotehtäviä ennakoivasti. Tämä mahdollistaa kustannusten alentamisen, koneiden saatavuuden lisäämisen ja paremman tuottavuuden.

 eluCloud kaappaa koneen ja tuotannon tiedot järjestelmien ollessa toiminnassa. Tiedot toimitetaan reaaliajassa, mikä tarkoittaa sitä, että samalla hetkellä olevat tuotannot ja jo toteutetut toiminnat on nähtävissä, milloin tahansa missä tahansa. Tällä tavoin eluCloud mahdollistaa, että kaikki halutusta toiminnasta poikkeavat asiat havaitaan nopeasti. Hyödyllisimpiä ominaisuuksia ovat koneen tilan reaaliaikainen näyttö sekä tehokkuuden reaaliaikainen laskenta; tuotannon ongelmat tulevat ilmi hyvin nopeasti, ja kerätty tieto auttaa jäsennellyn vianmäärityksen ja analyysin avulla. eluCloud tarjoaa myös yleiskatsauksen käynnissä olevista töistä ja yksityiskohtaista tietoa työstetyistä työkappaleista. Nämä tiedot antavat perustan tarkalle analyysille tuotantoajoista ja yksittäisestä optimoinnista.

eluCloud -tuoteryhmä

eluCloud -tuoteryhmät mahdollistavat kone- ja tuotetietojen keräämisen ja analysoinnin. Datan standardisoitu analyysi voidaan sitten suorittaa suoraan eluCloud:issa, ja tietoja voidaan käyttää myös yksittäisiin analyyseihin.

eluCloud -näyttö

eluCloud -näyttö kerää paikallisista koneista kerätyt kone- ja tuotetiedot, mikä tekee siitä eluCloud:sta keskeisen osan ratkaisusta. Kuten nimestäkin ilmenee, sen tarkoitus on seurata kaapattuja tietoja, ja nykyaikaiset elumatec-koneohjaimet voivat kaapata reaaliaikaisesti monenlaisia ​​tietotyyppejä tähän tarkoitukseen. Tähän voi sisältyä esimerkiksi tietoja tuotettujen osien määristä, virheviesteistä tai yksityiskohtaisista aikaprotokollista, jotka koskevat työkalujen käyttöä tai karausaikaa. Eräs esimerkki siitä, miten tarkka aikatieto auttaa, on tunnistaa tarvittavat huoltovälit etukäteen, mikä tarkoittaa, että ne voidaan suunnitella tehokkaammin.

eluCloud -palvelin

EluCloud -palvelin kerää kaikki tiedot liitetyistä koneista. Se tallentaa kaikki tilaviestit ja tekee niistä saatavia analysointia ja käyttöä varten. EluCloud-palvelin kehitettiin erityisesti integroitavaksi yrityksen nykyiseen IT-infrastruktuuriin, mikä tarkoittaa, että jos yrityksellä on palvelinlaitteiden kapasiteetti käytettävissä, eluCloud palvelin voidaan asentaa olemassa oleviin järjestelmiin helposti. EluCloud näyttö -moduuli ja eluCloud palvelin muodostavat peruslaitteet asiakkaille, jotka haluavat käyttää eluCloud:ia.

eluCloud Analytics

eluCloud Analytics on täydentävä moduuli myöhempää tuotetietojen ja konetiedon analysointia varten. Sen avulla voidaan analysoida yksityiskohtaisesti sellaisia ​​aloja kuin tuotannon käyttö, työn käsittelyn edistyminen, työajan käsittelyajat, yksittäisten koneiden analysointi, kaikkien koneiden analysointi ja yksittäisten osien käsittelyajat. EluCloud Analytics tukee käsiteltyjen tietojen ja käyttäjäystävällisten suodatusvaihtoehtojensa avulla tuotantoajan optimointia: tuottamattomien aikojen keräämisen ja analysoinnin avulla, kuten puristimien paikannustoimintojen, työkalujen muutosten tai työkappaleen orientaatiomuutosten, tuotannon tekniikkaa voidaan kehittää ja tuotantoaikoja vähentää huomattavasti. Moduuli auttaa myös vianetsinnässä ja tuotekustannuslaskennassa. Suodatustoimintojen avulla voidaan määrittää täsmällisesti tarvittavat tuotantoajat työstä tai osasta, mikä on myös hyvä perusta tulevien työstöjen kustannuksille. Lisäksi käyttämällä näitä tietoja perustana voi kysymyksiin, kuten ”Milloin tehdyt seisokit esiintyivät?” ja ”Mikä oli syy tähän?” helposti vastata tapahtuman jälkeen.

eluCloud API

Jokaisen ”Industry 4.0” -ratkaisun ydinominaisuus on saumaton yhteys yksittäisten koneiden välillä tai koneen ja ohjelmiston välillä. Tämä voidaan toteuttaa eluCloud API:n avulla. Termillä ”API” tarkoitetaan käyttöliittymää, jolla eluCloud voidaan integroida olemassa oleviin ratkaisuihin ja liittää muihin ohjelmistoratkaisuihin. EluCloud:issa koottuihin konetietoihin ja analyysituloksiin pääsee käsiksi ja niitä käsitellään pidemmälle tähän tarkoitukseen ulkoisilla ohjelmilla, kuten kustannuslaskentatoimilla ja ERP- tai MES-järjestelmillä.

Rami Seppälä

Rami Seppälä

+358 20 771 3315
Huoltopäällikkö

Matti Laaksonen

020 771 3393
Huoltosopimukset / Tekninen tuki
Jarno Korhonen Hi Tech Education Oy

Jarno Korhonen

+358 40 504 6023
toimitusjohtaja, Hi-Tech Education Oy
Sami Kinnunen Hi Tech Education Oy

Sami Kinnunen

+358 40 561 7552
kouluttaja, Hi-Tech Education Oy

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Kysy lisää tai pyydä tarjous

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Shopping Cart
Scroll to Top