Ilmahajotteiset

Ilmahajotteiset nestesuuttimet

Ilmahajotteiset suuttimet eroavat muista nestesuuttimista pisarointitekniikkansa puolesta. Tavallisissa hydraulissa eli nestepaineella toimivissa suuttimissa nesteen hajottaminen pisaroiksi tapahtuu nesteen törmätessä pintaan tai neste ohjataan muotoillun reiän läpi. Ilmahajotteisissa suuttimissa paineilmaa tai kaasua (esim. höyry) käytetään pisaroittamaan neste pieniksi pisaroiksi.

Ilmahajotteisten suutinten luoma pisarakoko on pienintä mitä tavanomaisilla suuttimilla pystytään luomaan, joten ilmahajotteisia suuttimia käytetään yleisesti käyttökohteissa joissa vaaditaan pientä pisarakokoa, kuten kaasunjäähdytys, urean ruiskutus (NOx -päästöjen hallinta) sekä ilmankostutus. Tavallisin pisaroitettava neste on vesi, mutta ilmahajotteisia suuttimia käytetään myös viskoottisten nesteiden pisaroittamiseen (öljy, rasva yms.), joihin hydraulisilla suuttimilla ei pystytä.

 

Ilmahajotteiset suutintyypit

Ilmahajotteisia nestesuuttimia on saatavilla kahdella erilaisella hajotustavalla, sisä- sekä ulkohajotteisena mallina. Sisähajotteisessa suutinmallissa neste ja hajotusilma kohtaavat suutinkärjen sisällä, joten muodostuva nestesumu on hienointa mahdollista, hajotusilmankulutus on tavallisesti hieman pienempää kuin ulkohajotteisilla suuttimilla. Huomioitavaa on, ettei sisähajotteisella suuttimella voida ruiskuttaa korkeaviskoottisia nesteitä. Lisäksi hajotusilmanpaineen muutoksella on aina vaikutus myös nestevirtaukseen. Mikäli hajotusilmanpainetta kasvatetaan ja nestepaine pysyy vakiona, kasvava hajotusilmanpaine pienentää nestevirtausta, toisaalta syntyvä pisarakoko pienenee. Vastaavasti nestevirtauksen pysyessä vakiona ja hajotusilmanpaineen pienenettäessä, hajotusilmasuuttimen läpi virtaama nestemäärä sekä pisarakoko kasvavat. Sisähajotteisia suuttimia käytettäessä, nesteen tulee olla paineistettua, joten nestesyöttö tapahtuu käytännössä pumpulla tai esimerkiksi paineastiaa käyttäen.

 

Ulkoisella hajoituksella olevissa ilmahajotteisissa suuttimissa neste ja hajotusilma kohtaavat suutinkärjen ulkopuolella, joten hajotusilman painetta/määrää voidaan säätää ilman että sillä on vaikutusta nestevirtaukseen. Syntyvää pisarakokoa voidaan säätää hallitusti hajotusilmapainetta muuttamalla, ilman että nestevirtauksessa tapahtuu muutosta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi viskoottisten nesteiden hallitun ruiskuttamisen.

 

Ulkoisella hajotuksella olevissa suuttimissa nestesyöttö tapahtuu kuten sisähajoitteisessikin suuttimissa eli nestepaineen avulla (pumppu tai paineastia), mutta lisäksi voidaan käyttää sifoni-/painovoimasyötteisiä malleja. Kyseisissä malleissa nestesyöttö tapahtuu hajotusilman avulla, hajotusilma aiheuttaa suuttimeen alipaineen, jolloin ruiskutettava neste imeytyy suuttimelle. Sifoni-/painovoimalla toimivia ilmahajotteisia suuttimia voidaan käyttää vain matalaviskoottisilla nesteillä, nestevirtaukset ovat erittäin matalia, ja syntyvä pisarakoko pienintä mitä ilmahajotteisilla suuttimilla aikaiseksi saadaan.

 

Ilmahajotteisten suutinten suihkumuodot

Ilmahajotteisia nestesuuttimia on saatavilla seuraavina suihkukuvioina:

  • Sisähajotteisen suuttimen suihkumuodot: viuhka, täyskartio ja avokartio (onttokartio)
  • Ulkohajoisen suuttimen suihkumuodot: viuhka ja täyskartio
  • Sifoni-/painovoimasyöttöisen suuttimen suihkumuodot: viuhka ja täyskartio

 

Ilmahajotteisen suuttimen rakenne

  • Ilmahajotteinen suutin koostuu yleisesti neljästä osasta:
  • Runko, johon kiinnitetään suutinkärjet sekä lisäosat
  • Nestesuutinkärki, joka määrittelee suuttimen nestevirtauksen (reikäkoko)
  • Ilmasuutinkärki, joka määrittelee suutimen muodostaman suihkumuodon (esim. täyskartio tai viuhka) sekä hajotustavan (sisä- tai ulkohajotteinen)
  • Kiinnitysmutteri ja tiivisteet, joita käytetään suutinkärkien runkoon kiinnittämiseen sekä tiivistämiseen

 

Lisäksi saatavilla on on erilaisia lisäosia- ja varusteita, joiden avulla ilmahajotteisen suuttimen toimintaa ja asentamista voidaan optimoida. Saatavilla on manuaalisesti tai pneumaattisesti toimivia puhdistusneuloja, seinäkiinnitykseen sopivia osia, ja paljon muita optioita. Lisätietoja saatavilla olevista ratkaisuista saat näiltä internetsivuilta sekä Projectan henkilöstöltä.

21

1 tuote(tta)

21

1 tuote(tta)