<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5NJWK4" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Suuttimet

Suuttimen yleisin käyttötarkoitus on rikkoa tai pisaroida nestevirtaus suihkukuvioksi. Huolimatta yksinkertaisesta tehtävästä suuttimia löytyy suuri valikoima mahdollistaen kohteen tarpeen mukaisen suihkun aikaansaamisen. Erilaiset nesteet, käyttöolosuhteet ja ulkoiset tekijät määrittelevät oikean tyypin kohteeseen. Mallivaihtoehtoja on kymmeniä tuhansia, joten suosittelemme lämpimästä puoleemme kääntymistä oikean mallin löytämiseksi.

Yleisimpiä suihkutuskuviotyyppejä on viisi: viuhka, pistesuihku, täyskartio, avokartio sekä sumu. Jokaisesta tyypistä löytyy useita eri suutinmalleja, jotka löydät klikkaamalla alla olevia tuoteryhmäpainikkeita. Ilmahajoitteiset suuttimet ovat omana tuoteryhmänään, koska niillä voidaan saada aikaan useita erilaisia suihkutuskuvioita. Säiliönpesu löytyy myös omana tuoteryhmänään, käsittäen PNR – pesupäät. Mikäli näistä ei sopivalta tuntuvaa mallia löydy, on mahdollista valmistaa erikoissuuttimia tai kokonaisia suutinasennelmia joita kutsutaan myös joissain yhteyksissä suutinlanssiksi. Näiden osalta suosittelemme yhteydenottoa asiantuntijoihimme.

 

Viisi tekijää valitessa oikea suutin

 

  1. SUUTTIMEN TEHOKKUUS, SUIHKUN ENERGIAN JA SUUTTIMEN KULUTTAMAN ENERGIAN SUHDE

Suutin on laite, joka muuttaa paine-energian liike-energiaksi. Suuttimen tehokkuus voidaan määritellä saatavilla olevan energian ja nesteen nopeuteen käytetyn energian suhteella, erona kitkan ansiosta hukkaan mennyt energia. Riippuen suutintyypistä ja käyttökohteesta, suuttimen tehokkuus vaihtelee 55% ja 95% välillä niille suutintyypeille, jotka ovat yleisimmin käytössä teollisuuskohteissa. Edellä esitetyt näkökohdat koskevat vain puhtaasti hydraulisia suuttimia, joissa ainoa käytetty energia tulee paineella syötetystä syöttönesteestä eikä sovellu ilmahajotteisille suuttimille, jotka tarvitsevat paljon korkeamman energian paineilmasta nestepintaan aiheuttamien energiansiirtojen häviöiden vuoksi.

  1. PISARAKOKO

Pisarakoko riippuu ilmahajotteisen suuttimen rakenteesta, nesteen energian voimakkuudesta, pintajännityksesta ja tiheydestä. Ilmahajoitetun pisaran koko ei ole yhtenäinen. Tämän ansiosta pisaran keskikoko on tärkeä. Esimerkiksi, pisarakoko kaasukäsittelytorneissa on erityisen tärkeä: jos niiden koko on liian iso, ne eivät täysin haihdu, johtaen pölypussin vaurioitumiseen. Mutta jos pisarakoko on liian pieni, on mahdotonta laskea lämpötilaa ja pölypussi saattaa palaa loppuun.

  1. SUIHKUKULMA

Suihkukulma muodostuu nesteen kartion ja suuttimen aukon välisestä kulmasta. Suihkukulma ja suuttimen aukon ja kohdepinnan välinen etäisyys määrittää suihkualueen.

  1. ISKUVOIMA

Iskuvoima on iskupinnan aiheuttama veden suihkun voima ja sen voima voidaan ilmaista kg/mm2. Iskuvoiman tasaisuus ja suihkualue vaikuttaa pesuvaikutukseen. Samoilla toimintaolosuhteilla (sama paine ja kapasiteetti), erilaisia suutintyyppejä voidaan käyttää iskuvoiman ja tulosten testaamiseen.

Pistesuihkusuutin > Viuhkasuutin > Avokartiosuutin > Täyskartiosuutin

  1. SUIHKUN JAKAUTUMISEN TASAISUUS SUIHKUTETTAVALLE KOHTEELLE

Insinöörit suunnittelevat suuttimia erilaisilla suihkukuvioilla. Kuviot voivat olla kiinteä virtaus, täys-, tai avokartio, viuhka, lusikkaviuhka. Suuttimen muotoilun tavoitteena on suihkutettavan suihkun tasaisuus ja iskuvoima, jos suuttimia käytetään yksittäin tai päällekkäin. Alhaalla kuvat näyttävät yksityiskohtaista tietoa eri kapasiteeteistä ja suihkualueista.

Viuhkasuutin

keskittynyt suihkualue

 

Viuhkasuutin

tasainen suihkualue

 

Täyskartiosuutin

keskittynyt suihkualue

 

Täyskartiosuutin

tasainen suihkualue

 

Avokartiosuutin

kovera suihkualue

 

Pistesuihkusuutin

yhden pisteen suihkualue

 

 

Viuhkasuuttimet

Viuhkasuutin suihkuttaa nesteen viuhkamuotoisena tarkasti rajattuna eri paksuisena linjana riippuen suihkun muodostustavasta. Suihkukuviosta johtuen suihkulla on kohtalaisen korkea iskuvoima ja tyypillinen käyttökohde viuhkasuuttimelle on erilaiset pesu- ja pinnoitustarpeet.

Avokartiosuuttimet

Avokartiossuutimissa suihku on kartiomainen, mutta pisarat keskittyvät kartion ulkoreunalle, jolloin suihkutettava kuvio on rengasmainen. Kuvion keskelle ei muodostu pisaroita lainkaan tai hyvin vähän. Avokartiosuuttimia käytetään mm. kaasujen pesussa ja jäähdytyksessä.

Täyskartiosuuttimet

Täyskartiosuuttimissa suihku on kartiomainen ja pisarat peittävät koko kartion alueen, jolloin koko suihkutettava kohta peittyy tasaisesti suihkutettavasta nesteestä. Tätä suihkukuviota käytetään laajasti eri sovelluksissa, esim. jäädytysnesteen levityksessä paikallaan pysyvään kohtaan. ja kaasun jäähdytyksessä.

Laajan käyttöalueen vuoksi täyskartiosuuttimia saadaan monilla eri suihkukulmilla ja suihkukuvioilla käyttötarpeen mukaan.

Sumusuuttimet

Sumu- tai sumutussuuttimet tuottavat pienintä mahdollista hydraulisesti eli nestepaineen avulla aikaansaatavaa pisarakokoa. Tämän vuoksi niitä käytetään kohteissa, joissa tarvitaan pientä pisarakokoa, muttei haluta käyttää paineilmaa nestevirtauksen hajotukseen pisaroiden muodostamiseksi. Yleisiä suutintyyppejä on kaksi: törmäysefektiin perustuvat (impingement) tai pienellä virtausaukolla varustetut. Käyttökohde-esimerkkinä pölynsidonta, kosteuden hallinta maataloudessa tai elintarviketuotannossa ja erilaiset pinta-aineiden annostelusovellukset elintarviketeollisuudessa.

Pistesuihkusuuttimet

Pistemäinen suihku keskittää virtauksen energia pienelle pinta-alalle. Tällaisen suuttimen tehtävänä on aikaansaada maksimoitu iskuvoima esimerkiksi pesu- tai leikkaustapahtuman aikaansaamiseksi. Toinen mahdollinen sovellus on nesteen kohdistaminen tarkasti haluttuun kohteeseen ilman iskuvoimatavoitetta. Esimerkkinä paperiteollisuudesta reunaleikkaus.

Säiliönpesu

Säiliönpesusuuttimen tehtävänä on kohdistaa neste pestävän tilan kaikille puhdistusta tarvitseville pinnoille. Yleensä tämä tarkoittaa 360o suihkutuskuviota.

Esimerkkeinä elintarviketeollisuuden sekoitusastioiden pesut, varastosäiliöiden huuhtelu sekä säiliöautojen säiliöiden automatisoitu sisäpesu.

Ilmahajoitteiset suuttimet

Ilmahajoitteisen suuttimen suihkutuskuvio voi olla lähes mitä tahansa. Näiden suuttimien pisaranmuodostus tapahtuu käyttämällä hajotusilmaa nestepaineen sijaan. Tällä menettelyllä voidaan vaikuttaa suihkutuskuvioon huomattavasti enemmän. Mallivalikoima on laaja, kattaen suutinratkaisut yksittäisestä suuttimesta automatisoituihin järjestelmiin. Käyttökohde-esimerkkinä viskoottisten aineiden levitys elintarviketeollisuudessa, voimalaitoksen kaasunjäähdytys sekä terästuotannossa teräsaihion toisiojäähdytys jatkuvavalukoneessa.

Muoviset suuttimien pikakiinnikkeet

PNR clip-on säädettävät suuttimet ovat tehty innovatiivisella teknologialla ja laadukkaasta materiaalista. Ne lyhentävät asennusta, säätöä ja huoltoaikaa, hyödyntäen tuotannon tehokkuutta.  Nämä suuttimet asennetaan putkiin ja voidaan nopeasti irrottaa ja vaihtaa milloin vain tai muuntaa tuotannon tarpeiden mukaan. PNR:n CLIP-On suuttimet ovat helppo asentaa, erinomaisella kiinnityksellä ja alhaisilla kustannuksilla.

Kun tarvitset lisää tuotantokapasiteettia, lisää automaatiota, modernin ja luotettavan koneratkaisun tai laadukkaita työkaluja, kannattaa ottaa yhteys Projectaan.

Ota yhteyttä