<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5NJWK4" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Suuttimet

Suuttimen yleisin käyttötarkoitus on rikkoa tai pisaroida nestevirtaus suihkukuvioksi. Huolimatta yksinkertaisesta tehtävästä suuttimia löytyy suuri valikoima mahdollistaen kohteen tarpeen mukaisen suihkun aikaansaamisen. Erilaiset nesteet, käyttöolosuhteet ja ulkoiset tekijät määrittelevät oikean tyypin kohteeseen. Mallivaihtoehtoja on kymmeniä tuhansia, joten suosittelemme lämpimästä puoleemme kääntymistä oikean mallin löytämiseksi.

Yleisimpiä suihkutuskuviotyyppejä on viisi: viuhka, pistesuihku, täyskartio, avokartio sekä sumu. Jokaisesta tyypistä löytyy useita eri suutinmalleja, jotka löydät klikkaamalla alla olevia tuoteryhmäpainikkeita. Ilmahajoitteiset suuttimet ovat omana tuoteryhmänään, koska niillä voidaan saada aikaan useita erilaisia suihkutuskuvioita. Säiliönpesu löytyy myös omana tuoteryhmänään, käsittäen PNR – pesupäät. Mikäli näistä ei sopivalta tuntuvaa mallia löydy, on mahdollista valmistaa erikoisssuuttimia tai kokonaisia suutinasennelmia joita kutsutaan myös joissain yhteyksissä suutinlanssiksi. Näiden osalta suosittelemme yhteydenottoa asiantuntijoihimme.

Viuhkasuuttimet

Viuhkasuutin muodostaa pisaroista litteän, viivamaisen suihkutuskuvion Yleisimpiä käyttökohteita ovat mm. pesu- tai pinnoitussovellukset, joista esimerkkinä kuljettimen päällä oleva useasta suuttimesta koostuva suutintukki. Yleisimmät mallit suihkuttavat joko suoraan suuttimen suuntaisesti tai hieman sivulle päin käännettynä. Valikoimastamme löytyy myös malleja 90-asteen sivusuihkulla.

Avokartiosuuttimet

Avokartiolla tarkoitetaan suihkutuskuviota, jossa pisarat kohdentuvat kartiomaisen suihkutuskuvion ulkokehälle. Kuvion keskiosaan ei osu lainkaan tai hyvin vähäinen osa aikaansaaduista pisaroista. Tämän suihkutuskuvion tyyppiominaisuutena mainitaan pienin pisarakoko verrattuna muihin. Kolme yleisintä suutinmallia ovat spiraalisuutin, aksiaalinen sekä tangentiaalisuutin, jossa ulostulo on 90-asteen kulmassa suhteessa sisääntuloon. Näitä suuttimia käytetään yleisesti esimerkiksi kaasupesureissa ja kaasujen jäähdytyksessä teollisuuden prosesseissa sekä voimalaitoksissa.

Täyskartiosuuttimet

Täyskartiolla tarkoitetaan suihkukuviota, jossa kartiomainen suihku saa kohteessa aikaiseksi ympyrän muotoisen, pisaroilla täytetyn kuvion. Pisarat jakautuvat ympyrän alalle melko tasaisesti, keskittyen kuitenkin useimmiten enemmän pallomaisen kuvion keskelle kuin laidoille. Suutinten laatukriteerinä toimiikin usein suihkutuskuvion tasaisuus pisarajakauman suhteen. Suutintyyppejä on olemassa kolme, kuten avokartiosuuttimissakin. Käyttökohteita on lukemattomasti johtuen laajasta skaalasta virtausmäärien sekä valittavien suihkutuskulmien välillä. Esimerkkinä mainittakoon pölynsidonta ja vaahtoutumisen esto.

Sumusuuttimet

Sumu- tai sumutussuuttimet tuottavat pienintä mahdollista hydraulisesti eli nestepaineen avulla aikaansaatavaa pisarakokoa. Tämän vuoksi niitä käytetään kohteissa, joissa tarvitaan pientä pisarakokoa, muttei haluta käyttää paineilmaa nestevirtauksen hajotukseen pisaroiden muodostamiseksi. Yleisiä suutintyyppejä on kaksi: törmäysefektiin perustuvat (impingement) tai pienellä virtausaukolla varustetut. Käyttökohde-esimerkkinä pölynsidonta, kosteuden hallinta maataloudessa tai elintarviketuotannossa ja erilaiset pinta-aineiden annostelusovellukset elintarviketeollisuudessa.

Pistesuihkusuuttimet

 

Pistemäinen suihku keskittää virtauksen energia pienelle pinta-alalle. Tällaisen suuttimen tehtävänä on aikaansaada maksimoitu iskuvoima esimerkiksi pesu- tai leikkaustapahtuman aikaansaamiseksi. Toinen mahdollinen sovellus on nesteen kohdistaminen tarkasti haluttuun kohteeseen ilman iskuvoimatavoitetta. Esimerkkinä paperiteollisuudesta reunaleikkaus.

Säiliönpesu

Säiliönpesusuuttimen tehtävänä on kohdistaa neste pestävän tilan kaikille puhdistusta tarvitseville pinnoille. Yleensä tämä tarkoittaa 360o suihkutuskuviota. Yleisimpiä toimintaperiaatteita on kolme:

  • Pyörivät pistesuihkupesurit kohteisiin joissa tarvitaan tehokasta pesuiskua
  • Pyörivät viuhkamaiset “pesupallot”
  • Kiinteät pesupäät

Esimerkkeinä elintarviketeollisuuden sekoitusastioiden pesut, varastosäiliöiden huuhtelu sekä säiliöautojen säiliöiden automatisoitu sisäpesu.

Ilmahajoitteiset suuttimet

 

Ilmahajoitteisen suuttimen suihkutuskuvio voi olla lähes mitä tahansa. Näiden suuttimien pisaranmuodostus tapahtuu käyttämällä hajotusilmaa nestepaineen sijaan. Tällä menettelyllä voidaan suuttimet suihkutuskuvioon vaikutttaa huomattavasti enemmän, ainoastaan pistesuihkun aikaansaaminen on mahdotonta. Mallivalikoima on laaja, kattaen suutinratkaisut yksittäisestä suuttimesta automatisoituihin järjestelmiin. Käyttökohde-esimerkkinä viskoottisten aineiden levitys elintarviketeollisuudessa, voimalaitoksen kaasunjäähdytys sekä terästuotannossa teräsaihion toisiojäähdytys jatkuvavalukoneessa.

Erikoissuuttimet

Tähän kategoriaan luetaan kaikki sellaiset mallit, jotka eivät sisälly yleisimpiin tunnettuihin tyyppeihin. Myös niiden käyttötarkoitus voi olla erityinen, esimerkkinä pulverimaisten elintarvikkeiden ruiskukuivaus. Useimmat asiakaskohtaisesti valmistettavat suutinasennel

 

Kun tarvitset lisää tuotantokapasiteettia, lisää automaatiota, modernin ja luotettavan koneratkaisun tai laadukkaita työkaluja, kannattaa ottaa yhteys Projectaan.

Ota yhteyttä