Projectan ja Turun AMK:n yhteistyö alkoi maaliskuussa 2017. Tarkoituksena vuonna 2017 oli edistää Projectan
tunnettuutta etenkin yhteiskunnallisessa näkökulmasta 
ja saada myös kehitysideoita omaan toimintaan ulko-
puolisen tahon tuella.
 

Turun AMK:n opiskelijoille oppilaitoksen ja yrityksen välinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden päästä tutustumaan
käytännön liiketoimintaan.

Yhteistyö on toiminut erinomaisesti AMK.n oppilaiden ja Projectan henkilökunnan välillä 

Ensimmäinen yhteinen projekti oli Turun AMK:n 
järjestämä kevään Best Seller-kilpailu.

Projectan edustajina toimi Mika Liinanotko ja Sebastian Tamminen, jotka toimivat kilpailun tuomaristossa.
Tavoitteena oli neuvoa 
nuoria myyntitykkejä kehittämään osaamistaan sekä valita kilpailun paras suoritus.

 

Molemminpuolista oppimista yhteisissä projekteissa

Syksyllä 2017 Turun AMK:n kanssa toteutettiin useita onnistuneita projekteja.

Opiskelijat kartoittivat mm. soittoprojektin avulla asiakaskuntamme tarpeita läpi kertoen Projectan kattavasta huoltosopimuksesta ja uudistuneesta työkalut- ja tarvikelehdestä.

Toteutimme syksyn aikana myös kaksi suurempaa projektia - 
reklamaatiosta liikevaihdoksi sekä Turku Sales Competition-myyntikilpailu.

Syksyllä järjestetyssä vuoden toisessa Turku Sales Competition-myyntikilpailussa Projecta oli mukana vahvalla edustuksella. Tällä kertaa myytävänä tuotteena toimi Projectan huoltosopimus. Myös Projectan henkilökunta oli entistä vahvemmin mukana yhteistyössä osallistuen koulutuksiin sekä toimimalla kilpailun tuomaristona.

Turun AMK:n osaaminen on osoittautunut kattavaksi. Osaaminen ei sisällä ainoastaan myyntiprosessin hanskaamista
vaan olemme saaneet oppilailta sekä opettajilta vinkkejä myös omien prosessien parantamiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä toimi
yhteistyöprojekti reklamaatiosta liikevaihdoksi. Projektin tarkoituksena oli käsitellä huolto/myynti prosessin toimivuutta
ja reklamaatioiden käsittelyä - kolmen työryhmän ideoita kuunneltiin ja saimme konkretiaa teorian kautta tukemaan käytäntöä.

Yhteistyö on ollut hyödyllistä myös opiskelijoille - opiskeluvaiheessa on hyvä päästä näkemään käytännön liiketoimintaa.

 

Yhteistyöterveisin

Projecta Oy:n henkilökunta

 Lue tästä AMK:n julkaisu Journal of Execellence in Sales. Lehdessä  on mainintaa yhteistyöstämme.