Saumausaineet

Primäärisaumausaineet

Butyylin eli Polyisobutyleenin (PIB) tehtävänä on tehdä eristyslasielementistä kaasutiiviin. Butyylin kaasunläpäisevyys eli kaasupermeabiliteetti on 5 x 10-11 .

Sekundäärisaumausaineet eli ulkosaumausaineet

Ulkosaumausaineen tehtävänä on ottaa vastaan eristyslasielementin lämpökuormanvaihteluista johtuvat pumppausvoimat sekä pitää elementti kasassa mekaanisesti. Ulkosaumausaineen tärkein tehtävä on pitää primäärisaumausaine mahdollisimman stabiilina, jottei elementti pääse vuotamaan. Ulkosaumausaineina käytetään orgaanisia polysulfidia (PS), polyuretaania (PU) ja hot melt butyyliä, sekä epäorgaanista silikonia (SI). Edustamme Saksassa valmistettuja IGK-, Iso-Britanniassa valmistettua Bostik– ja Belgiassa valmistettuja DOWSIL saumausaineita.

Shopping Cart
Scroll to Top