Vaativaan 5-akseliseen työstöön


EasyWood

on helppokäyttöinen 3-ulotteisesti toimiva suunnittelu-ohjelmisto vaativimpien tuotantokappaleiden mallintami-seen sekä valmistukseen. Ohjelmistotoimitus sisältää CAD-toiminnallisuuden lisäksi CAM:n sekä postprosesso-rin, jolloin CNC-työstökeskuksella oleva ohjelmisto voi-daan kokonaisuudessaan korvata EasyWoodilla. EasyWood soveltuu kaikkiin yleisimpiin CNC-työstökeskuksiin ja täten sitä voidaan käyttää vaikka tuotannossa olisi usean eri valmistajan tuotantokoneita. Ohjelmisto on parhaimmillaan kun puhutaan 5-akselisesta työstöstä, mutta toimii myös esim. 3- ja 4-akselisten, nestaavien sekä läpisyöttöisten koneiden kanssa.

 

Ohjelmiston pääsisältö
  • Tuki kaikille yleisimmille CNC-koneille
  • CAD + CAM + postprosessori – kaikki samassa paketissa
  • Vapaa 3-ulotteisten kappaleiden suunnittelu
  • 3-ulotteinen malli CNC-koneesta ja konsolipöydästä
  • Virtuaalinen työstö, työstöajan arviointi ja törmäyksenesto


Vaativien kappaleiden
3-ulotteinen suunnittelu.


Virtuaalinen työstön simulointi.


Työkalujen ja työstöjen
helppo määritys.


Automaattinen
törmäyksen tunnistus.